شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات تک و یک

۱. در صورت ابطال ثبت سفارش ۲۰درصد از پیش پرداخت عودت می گردد.

۲. بعد از تسویه و تحویل کالا به هیچ عنوان تعویض و عودت پذیرفتا نیست و تمامی جزئیات محصول (نوع پارچه ،رنگ،تعداد،اندازه،نوع محصول)به سفارش مشتری بوده و بعد از تایید ایشان اجرا میگردد.

* تاکیدا عودت و تعویض امکان پذیر نمی باشد.

۳‌ در زمان تاریخ تحویل کالا چنانچه خریدار آمادگی لازم برای تحویل کالا را نداشت و حاظر به تسویه کامل نبود ۷۲ساعت کالا با هزینه خریدار در انبار نگه داری میشود و بعداز وقت تعیین شده هیچگونه مسولیتی نسبت به تعهدقرار ودیعه دریافای نسبت به خریدار نخواهد داشت.

توضیحات:کالا به صورت واضح قابل رویت برای ثبت سفارش می باشد.تمامی جزئیات مدل ،رنگ،پارچه،تعداد،اندازه با تایید خود خریدار انجام میشود لطفا در انتخاب و سلیقه دقت لازم را به عمل آورید.

کار به صورت سفارشی برای شخص شما تولید میشور پس دز تبادل نظر و سلیقه خود مسئولیت داشته باشید ودر صورت جابه جایی یا کنسلس خسارت وارد شده را بپذیرید.