راهنمای ثبت سفارش از فروشگاه اینترنتی تک و یک

1:واریز وجه به شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۱۶۱۳۲۸۴۱۱ بانک سپه (انصار سابق) به نام علی اصغر رحیمی سنگجوئی و ارسال عکس فیش واریزی به شماره تماس های درج شده.

نحوه ثبت و ارسال سفارش:

پس از انتخاب محصول ۵۰درصد مبلغ به عنوان پیش پرداخت دریافت میگردد.وقبل از تحویل کالا تسویه کامل الزامی می باشد.

الف: واریز وجه دقیقا بنام شخص حقیقی بوده و مجموعه در برابر واریزی به نام شخص دیگری هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.

ب: ارسال کالا زمانی امکان پذیر است که وجه کامل مبلغ در حساب خود شخص حقیقی انجام شده باشد.(واریز مبلغ در بعضی از امورات بانکی زمان بر میباشد.)

۲.تاریخ تحویل کالا ۲۰ روز کاری بعداز تاریخ پیش پرداخت اجرا میشود.

الف: بستگی به نوع کالا متغییر بوده و در زمان پیش پرداخت تاریخ رسمی اعلام میگردد.

ب: در صورت اضافه کردن محصول بعد از تاریخ اعلام شده تاریخ جدیدی برای ارسال اعلام میگردد.

۳. هزینه حمل و نقل کالا به عهده خریدار می باشد و در صورت تمایل خود خریدار در ساعت مشخص شده بعداز تصویه کامل در محل وی تحویل میگردد.

۴. بسته بندی و پک کار بستگی به نوع آن درجه بندی شده و بعداز کنترل کیفیت در کارخانه انجام میگردد.